Vi bruker informasjonskaplser for å personliggjøre innhold og analysere trafikk på vår nettside. Velg om du ønsker informasjonskapsler i bruk på vår nettside.

Rehabilitering

Sykelig overvektige pasienter

Som pasient med sykelig overvekt finner du veien tilbake til en bedre hverdag med et variert og godt behandlingstilbud.

Hvem er tilbudet for?

Tilbudet er rettet mot pasienter med kroppsmasseindeks (KMI) over 40 eller KMI over 35 med vektrelaterte følgesykdommer. Du må være over 18 år.  Man må henvises fra en overvektspoliklinikk på et sykehus. Poliklinikken kartlegger og utreder pasienten og finner ut, i samarbeid med pasienten, hvilken behandling pasienten skal ha videre. 

På Helsenorge sine hjemmesider finner du oversikt over våre ventetider: Velg behandlingssted - Helsenorge. Oversikten blir oppdatert hver måned, og viser når vi neste gang har ledig behandlingsplass hos Viker Helse. 


Varighet

Rehabiliteringstilbudet strekker seg nå over 12 uker i ett år. Fra 01.01.2023 endret vi behandlingsforløpet fra ett langt hovedopphold og tre korte oppfølgingsopphold, til tre opphold hver på fire ukers varighet. Du vil bli fulgt opp i hjemmeperiodene av ansatte i overvektsteamet.

Målet med tilbudet

Det er viktig at du er motivert for rehabiliteringsprosessen når du begynner her. Da er det enklere så sette seg mål som du kan jobbe målrettet med. Slik kan du oppnå en varig livsstilsendring, redusert vekt og økt livskvalitet.

Målet er å skape bevissthet rundt egne tanke-, følelses- og adferdsmønstre. Du setter deg egne mål om hva du ønsker å oppnå med en livsstilsendring. Målene er en del av din livsstilsplan som du arbeider med både mens du er innlagt til behandling og i hjemmeperiodene.

Våre mål er at du skal oppleve mestring, glede gjennom fysisk aktivitet, sosialt fellesskap, ny innsikt om deg selv, støtte i vanskelige perioder, og tro på at du kan.


Hvordan er tilbudet bygd opp

Vi tilbyr gruppeopphold ledet av vårt tverrfaglige behandlingsteam som består av lege med spesialisering i fysikalsk medisin og rehabilitering, psykologer, sykepleier, fysioterapeut, idrettspedagog og klinisk ernæringsfysiologer. 

Behandlingen er basert på tre hovedelementer:

  • Adferdsendring
  • Ernæring
  • Fysisk aktivitet


Det gis både teoretisk og praktisk undervisning i grupper. Vi er opptatt av deltagelse i timene og fravær dokumenteres. Aktivitetstilbudet er variert, tilpasset årstiden, med blant annet sykling (inne/ute), skigruppe, stavgang og styrketrening. Ved behov vil det gjøres individuelle tilpasninger, slik at du kan nyttiggjøre deg rehabiliteringen.

Vi disponerer lokaler i Pasientsenteret, inkludert TV-stue, samt et undervisningsbygg, og gymsal med styrkerom og sykkelsal. Dette kan benyttes av pasientene på ettermiddag og kveldene. Dette gjelder ikke sykkelsalen. 


Muskel & skjelett

Les mer...

Hjerterehabilitering

Les mer...

Henvisning

Les mer...