Vi bruker informasjonskaplser for å personliggjøre innhold og analysere trafikk på vår nettside. Velg om du ønsker informasjonskapsler i bruk på vår nettside.

Forberedelser

Før oppholdet

Vi har samlet litt informasjon om hva som er nyttig å vite og forberede seg på i forkant av et opphold hos oss på Avonova Ringerike Rehabilitering.

Sett deg noen mål

Før du kommer til rehabilitering hos oss oppfordrer vi deg til å tenke igjennom hvilket mål du har med oppholdet. Din egen motivasjon og målsetting er viktig for at du skal kunne lykkes best mulig med rehabiliteringsoppholdet. 


Betaling og frikort

Kostnadene for behandling dekkes av offentlige helsevesen, Helse Sør-Øst. Du betaler egenandel opptil egenandelstaket. Fra 1. januar 2021 er det kun én frikort-ordning i Norge, i stedet for to ordninger som det har vært tidligere. Det betyr at du kan benytte ett frikort for helsetjenester i de ulike tjenestene som gir opptjening til frikort. På www.helsenorge.no finner du frikortet ditt. Her kan du sjekke registrerte egenandeler og endre kontonummeret ditt.


Individuell plan

Hvis du har behov for langvarige og koordinerte helse- og/eller sosiale tjenester, har du rett til å få utarbeidet en individuell plan dersom du ønsker det. Retten er uavhengig av diagnose og alder og gjelder selv om du bare mottar tjenester fra ett forvaltningsnivå, for eksempel kommunen. Du trenger ikke å motta tjenester fra spesialisthelsetjenesten for å ha rett til å få utarbeidet en individuell plan. Les mer om Individuell plan her: https://www.helsenorge.no/rettigheter/individuell-plan/


Hva skal jeg ta med meg?

I innkallingsbrevet du har mottatt står det forslag om hva du bør ta med deg til oppholdet. Husk at du må ta med deg det du trenger av egne medisiner under oppholdet.

Har du mistet brevet er det viktigste fra brevet gjengitt her. Du finner ytterligere informasjon, blant annet hva du bør ha med deg, ved å trykke på en av boksene under - ortopedi eller overvekt. 


Forberedelse til ditt opphold

Ortopedi

Praktisk informasjon til deg som skal til vår ortopediavdeling. Hva bør jeg ha med meg?

Les mer...

Forberedelse til ditt opphold

Overvekt

Praktisk informasjon til deg som skal på overvektsbehandling. Hva bør jeg ha med meg?

Les mer...