Vi bruker informasjonskaplser for å personliggjøre innhold og analysere trafikk på vår nettside. Velg om du ønsker informasjonskapsler i bruk på vår nettside.

Brukermedvirkning

Det er opprettet et brukerråd ved Viker Helse. Brukerrådet er representert med daglig leder, ansatte og brukerrepresentanter fra FFO.

Oppgaven til brukerrådet

Brukerrådet skal bidra med brukerperspektivet i saker som angår pasienttilbudet. Dette skal bidra til læring og forbedring, og slik være et rådgivende organ for ledelsen ved Viker Helse. Gjennom brukerådet kan du som pasient gi tilbakemeldinger som kan bedre våre rutiner og vårt behandlingstilbud.

Har du forslag til saker som skal tas opp i brukerrådet, er det bare å sende en henvendelse.

Du kan legge henvendelsen din i en konvolutt merket med brukerrådet, og legge den i postkassen utenfor kontoret til helsesekretæren i 1. etasje i Kapteinveien 9 (gult hus). Det er også mulig å sende henvendelsen pr. post til :


Viker Helse v/Brukerrådet
Kapteinveien 9
3512 Hønefoss


Ønsker du å komme i direkte kontakt med våre brukerrepresentanter, kan du ringe oss på tlf. 23 26 53 20 for å få kontaktopplysninger. 

https://ffo.no/fortillitsvalgteiffo/brukermedvirkning/