Vi bruker informasjonskaplser for å personliggjøre innhold og analysere trafikk på vår nettside. Velg om du ønsker informasjonskapsler i bruk på vår nettside.

Omfavnet av naturen

Om oss

På naturskjønne Helgelandsmoen på Ringerike finner du oss.

Vi er en tverrfaglig spesialisert rehabiliteringsinstitusjon som har offentlig avtale med Helse Sør-Øst, og har drift året rundt, 24 timer i døgnet.

Vår historie

Viker Helse ble etablert i 2006 under navnet NIMI Ringerike. Siden oppstarten har vår visjon vært «Flere friske folk». Vår behandlingsfilosofi bygger på prinsippet om en aktiv rehabilitering. I 2005 fikk Norges idrettsmedisinske institutt (NIMI) avtale med Helse Øst om rehabilitering av inneliggende pasienter, og dette ble oppstarten på rehabiliteringsinstitusjonen vår.

NIMI AS og NIMI Ringerike har skiftet eiere noen ganger siden oppstarten i 2006, og har hatt flere navn som  «Hjelp24 Ringerike» og «Stamina Ringerike». I 2015 ble NIMI Ringerike skilt ut i eget AS. Året etterpå kjøpte LHL opp NIMI AS, uten rehabiliteringsinstitusjonen på Helgelandsmoen. Det medførte at NIMI Ringerike AS byttet navn til Stamina Ringerike Rehabilitering, siden "NIMI"-navnet ble med over til LHL.

Høsten 2020 ble Stamina slått sammen med sitt søsterselskap Avonova i Sverige, og all aktivitet i Norge endret navn til Avonova. Avonova Helse er heleid av Norvestor.

Selv om det har vært flere navneendringer, har driften og menneskene vært de samme. Kunnskapen og erfaringen har kommet pasientene til gode helt siden oppstarten i 2006.

Fasiliteter

Les mer...

Beliggenhet

Les mer...

Brukermedvirkning

Les mer...

Brosjyre

Les mer...