Vi bruker informasjonskaplser for å personliggjøre innhold og analysere trafikk på vår nettside. Velg om du ønsker informasjonskapsler i bruk på vår nettside.

Samarbeid og gode resultater

Fag og forskning

Vi er ISO-sertifisert og har et godt utviklet kvalitetssystem.

Det skjer et kontinuerlig forbedringsarbeid i behandlingsteamene, slik at behandlingen er i tråd med nyere forskning og anbefalinger.

Resultater

Alle pasienter følges opp gjennom rehabilitering med kvalitetsmålinger. Målingene bearbeides regelmessig, og er den del av vårt kvalitetsarbeid

Se våre resultater

Fag og forskning

Forbedringsarbeidet forankres i vårt Kvalitets- og pasientsikkerhetsutvalg som møtes månedlig. Vi samarbeider med andre institusjoner som for eksempel Diakonhjemmet.

Les mer om forskning