Vi bruker informasjonskaplser for å personliggjøre innhold og analysere trafikk på vår nettside. Velg om du ønsker informasjonskapsler i bruk på vår nettside.

Hva skjer etterpå?

Etter oppholdet

Gjennom rehabiliteringsopphold vil du sammen med behandlerteamet ditt, jobbe mot målene du har satt deg. Disse målene skal du også fortsette å jobbe med etter at du har kommet hjem.

Hvis du har behov for bistand fra kommunale tjenester etter hjemkomsten, planlegges dette før utreisen din. 

Rehabiliteringsplanen din vil fortsatt være et viktig hjelpemiddel etter at du kommer hjem Både fastlegen din og henviser vil motta epikrise om oppholdet ditt, etter at du har reist hjem.

Pasientundersøkelse

Ved avreise vil du motta på epost eller i papir en pasientundersøkelse hvor du kan evaluere oppholdet. Undersøkelsen er anonym og administreres av Rambøll AS. Vi oppfordrer deg til å svare på undersøkelsen slik at du kan hjelpe oss til å bli bedre.


Betaling og frikort

Kostnadene for behandling dekkes av offentlige helsevesen, Helse Sør-Øst. Du betaler egenandel opptil egenandelstaket. Fra 1. januar 2021 er det kun én frikort-ordning i Norge, i stedet for to ordninger som det har vært tidligere. Det betyr at du kan benytte ett frikort for helsetjenester i de ulike tjenestene som gir opptjening til frikort. På www.helsenorge.no finner du frikortet ditt. Her kan du sjekke registrerte egenandeler og endre kontonummeret ditt.


Reiseutgifter

Dersom du har hatt reiseutgifter og skal søke om dekning av disse, kan du finne mer informasjon om dette på www.pasientreiser.no eller ved å ringe 915 05 515. For informasjon så dekker pasientreiser kostnad til første innleggelse og siste avreise.