Vi bruker informasjonskaplser for å personliggjøre innhold og analysere trafikk på vår nettside. Velg om du ønsker informasjonskapsler i bruk på vår nettside.

Rehabilitering

Brudd, ortopedi, slitasjeskader i skjelett

Et tilbud rettet mot pasienter med brudd eller slitasjeskader i skjelettet, med et fokus på å oppnå et funksjonsnivå for å mestre hverdagen så raskt som mulig.

Hvem er tilbudet for?

Tilbudet er rettet mot pasienter med brudd eller slitasjeskader i skjelettet. Det kan være rehabilitering etter en operasjon (eks etter bruddskader, innsetting av leddprotese, ryggoperasjon o.l.), eller konservativ rehabilitering av en tilstand (uten operativt inngrep forut for oppholdet).

Livsfase/aldersgruppe: Unge voksne 18-30 år, voksne over 30 år (ingen øvre aldersgrense).


Varighet

Tilbudet gis primært som et inneliggende døgntilbud. I enkelte tilfeller benyttes dagrehabilitering. Oppholdslengden er 2-3 uker og blir fortløpende tverrfaglig vurdert ut fra individuelle behov, og vårt rehabiliteringsprogram. Beslutninger tas i samråd med fysioterapeut, lege, sykepleier og institusjonenes kapasitet.


Mål med tilbudet

Overordnet målsetting for pasientgruppen er raskest mulig å oppnå et funksjonsnivå til å kunne klare seg godt i hverdagen, samt sikre et godt langtidsresultat. Målet er også å gi pasientene kunnskap og innsikt i egen helse og funksjon. Dette for å gjøre pasientene mest mulig selvstendige og trygge i det videre forløp. Det vil igjen stimulere til et varig godt resultat med bedret livskvalitet, og økt deltakelse i dagligliv og jobb.


Hvordan er tilbudet bygd opp

Pasienten følges opp av et tverrfaglig team med leger, sykepleiere/helsefagarbeidere og fysioterapeuter:

  • Lege: Konsultasjon ved ankomst og avreise, og underveis ved behov.
  • Sykepleie: Medisinsk oppfølging, praktisk tilrettelegging og hjelp ved behov. Tilgjengelig hele døgnet, alle dager.
  • Fysioterapi: Individuell oppfølging og gruppebasert. Første konsultasjon vil bestå av samtale, informasjon, undersøkelse/testing og utarbeidelse av en rehabiliteringsplan. Denne vil bl.a. inneholde mål, aktuelle øvelser og videre plan etter utskrivelse, og benyttes under hele behandlingsperioden.


Det vil også være tilbud om ernæringsforedrag, og i enkelte tilfeller kan klinisk ernæringsfysiolog bistå individuelt med kostholdsråd. I tillegg kan psykolog konsulteres ved spesielle behov.

Den overordnede behandlingsmetoden bygger på prinsippet om aktiv rehabilitering. Det betyr at pasientene blir stimulert til egenmestring i hverdagsaktiviteter, og det vil bli lagt godt til rette for at tilpasset egentrening kan gjennomføres.

Vi har pasientrom med ulike funksjoner noe som kan gjøre det nødvendig med bytte underveis i oppholdet. Det er ikke mulighet for i forkant å reservere spesielle rom. 


Rehabiliteringstilbud

Sykelig overvekt

Les mer...

Rehabiliteringstilbud

Hjerterehabilitering

Les mer...

Henvisning

Les mer...