Vi bruker informasjonskaplser for å personliggjøre innhold og analysere trafikk på vår nettside. Velg om du ønsker informasjonskapsler i bruk på vår nettside.

Aktuelt

RehabNytte(r)

RehabNytte er det største forskningsprosjektet innen rehabilitering som er gjennomført i Norge og retter seg mot pasienter som er til tverrfaglig, spesialisert rehabilitering i private rehabiliteringsinstitusjoner. Forskningsprosjektet er et samarbeid mellom 17 spesialiserte rehabiliteringsinstitusjoner organisert gjennom FoU-nettverket i Virke Rehab, i samarbeid med Nasjonal kompetansetjeneste for revmatologisk rehabilitering (NKRR), Nasjonal kompetansetjeneste for arbeidsrettet rehabilitering (NKARR), Funksjonshemmedes fellesorganisasjon (FFO) og Regional kompetansetjeneste for rehabilitering HSØ (RKR).

Studien har flere delområder med ulik målsetting:

  • Måle nytten av rehabilitering
  • Øke kunnskapen om grad og betydning av brukermedvirkning
  • Kvalitetssikre måleinstrumenter til bruk i forskning
  • Undersøke hvilken effekt innføring av kvalitetsindikatorer har for pasienters helse, funksjon og livskvalitet etter rehabilitering
  • Evaluere rehabilitering i Norge

Forskningsresultater 

Ett av målene med RehabNytte var å utforske faktorer knyttet til arbeidsevne 12 måneder etter et tverrfaglig rehabiliteringsprogram. Den første publiserte artikkelen i RehabNytte-studien (november 2023) viser at rehabiliteringsprogrammer virker positivt på arbeidsevne. Arbeidsevnen, vurdert ved Work Ability Score (WAS) (0-10, 10=best), økte betydelig i oppfølgingsperioden. Høy arbeidsevne ved 12 måneders oppfølging var assosiert med høy selvrapportert helse ved start, mens det å være gift eller ha samboer, ha flere sykdommer samtidig, oppleve middels smerteintensitet ved start var assosiert med lavere arbeidsevne. Tiltak rettet mot disse faktorene kan potensielt øke arbeidsevnen, og føre til en positiv innvirkning på arbeidsdeltakelsen blant personer med behov for rehabilitering.

Les studien her: Work Ability in the Year after Rehabilitation—Results from the RehabNytte Cohort 

En annen artikkel basert på RehabNytte dataene ble publisert januar 2024. Målet med denne studien var å utforske sammenhengen mellom brukermedvirkning og forbedring av funksjon og måloppnåelse første året etter rehabilitering. Studien viser at nivået av brukermedvirkning er positivt forbundet med oppnåelse av mål og bedret funksjon.  

Les studien her: Patient Involvement in the Rehabilitation Process Is Associated with Improvement in Function and Goal Attainment: Results from an Explorative Longitudinal Study