Vi bruker informasjonskaplser for å personliggjøre innhold og analysere trafikk på vår nettside. Velg om du ønsker informasjonskapsler i bruk på vår nettside.

Aktuelt

Endring av behandlingsløpet for sykelig overvekt

Siden oppstart i 2006 har vi gjort fortløpende små og store justeringer på behandlingstilbudet for sykelig overvekt basert på forskning, erfaring og tilbakemelding fra våre pasienter. Dette har gjort at vi hele tiden har utviklet oss for å gi et best mulig tilbud. Fra 1. januar 2023 utvikler vi igjen behandlingsforløpet. 

Overvektsteamet har over lang tid jobbet med prosessen og tar nå rehabilitering for sykelig overvekt et steg videre. I løpet av de første 12 månedene hos oss vil nye pasienter være inne til tre behandlingsopphold, hver på fire ukers varighet og med oppfølging hjemmeperiodene. De neste fire årene tilbys to sammenhengende oppfølgingsuker per år. 

Rehabiliteringsløpet vil ha fokus på livsstilsendring og vår behandling har fokus på livsstilsendring og ikke mest mulig ned i vekt på kortest mulig tid . I 2023 vil de tre 4-ukersoppholdene under det første behandlingsåret sidestilles i større grad, enn med dagens modell hvor hovedoppholdet kan oppleves som viktigst og oppfølgingsukene som påminnelser. Vår erfaring er at endringsprosessen blir mer utfordrende utover i forløpet. Det vil derfor kunne være essensielt å kunne tilby tettere oppfølging av hver enkelt pasient gjennom hele det første behandlingsåret. Vi har tro på at dette kan styrke og øke sjansen for å lykkes med varig endring. 

I behandlingsårene to til fem tilbyr vi to sammenhengende uker. Her ønsker vi å legge til rette for refleksjon, samhold og opplevelser som våre pasienter kan bygge videre på hjemme i sin egen hverdag. Vi ser frem til å komme i gang med den nye behandlingsmodellen, og gleder oss til å møte nye og tidligere pasienter.